söndag, juni 14, 2009

Universitet...

120 fakultets anställda på Sharif University i Tehran har sagt upp sig i protest och demonstrerar nu utanför universitetet...