måndag, juni 22, 2009

Karroubi utmanar med islam..

Karroubi tillhör själv prästerskapet och tillhör en så att säga "medelhög rang", han är en s.k Hojjatoislam som är steget under att vara Ayatollah. Nu utamanar han regeringen genom att ifrågasätta dess agerande utifrån islamiska regler och lagar. Bland annat så kräver han nu att de döda kroppar som regimen förde bort i samband med lördagens demonstrationer skall lämnas till deras anhöriga. Samtidigt kräver han att folk ska ha rätt att hålla minnestjänster över de avlidna.

En stor minnestjänst att planerad till torsdagen för alla de som dött i de senaste dagarnas oroligheter...