tisdag, juni 23, 2009

Mousavis dagar i frihet är räknade..

Khameneis tidning, den inflytelserika Kayhan har nu officiellt krävt att presidentkandidaten Mousavi ska arresteras. När Kayhan säger något lyssnar maktetablissemanget och att Kayhan nu öppet och officiellt kräver att Mousavi ska gripas så kan det tolkas som en order från Khamenei.

Ju mer kontroll Khamenei får över situationen desstu sämre är det för Mousavi. Mousavi bör också vara orolig för att Khamenei är ute efter att statuera ett exempel. Så bli inte förvånad om Mousavi grips i samband med att Väktarrådet är klar med sin "omräkning" om fem dagar...

Inga kommentarer: