måndag, juni 29, 2009

Inget konkret..

Irans valmyndighet som egentligen är ett tandlöst organisation kritiserar Karroubi och Mousavi för att inte komma med några konkreta problem eller felaktigheter. Man klagar på att dras klagomål är för generella och svåra att undersöka...