måndag, juni 22, 2009

"Vi fuskade bara i 50 städer"

I ett svar till presidentkandidaten Mohsen Rezai som hävdade att antalet röstande översteg andelen röstberättigade i 170 städer svarade väktarrådet med att säga att Rezai hade fel och att antalet röster endast översteg andelen röstberättigade i 50 städer.

Detta förklarade han med att anledningen var att människor oftast reste eller pendalde till andra orter valde att rösta i en annan ort än där de är registrerade att rösta.

Nu ska väktarrådet granska detta och se om det skulle ha spelat någon roll för valutgången.

Det här blir bättre och bättre...

Inga kommentarer: