lördag, juni 27, 2009

Ombildning...

Nu börjar det ryktas om att Ahmadinejads regering är på väg att falla ihop innifrån, eftersom den biträdande oljeministern har fått kicken. Men då vet man inte riktigt vad man pratar om, dels är Ahmadinejad mitt uppe i en regeringsombildning så flera ministrar kan komma att bytas ut. Sen är oljeministeriet det kanske mest omstridda, där olika falanger inom regimen ständigt försöker ta och skaffa sig kontroll över ministeriet.

Det tog Ahmadinejad två försök att få en kandidat godkänd som Oljeminister...