lördag, juni 27, 2009

Ingen Khamenei...

Det blev ingen Khamenei idag vid fredagsbönen men väl Ahmed Khatami (inte den tidigare presidenten Khatami utan någon helt annan).

Ahmed Khatami är en stigande stjärna inom de konservativa leden och ansvarar för att hålla fredagsbönen. Han gjorde som förväntat och antog en ännu hårdare linje än Khamenei och uttryckte att rättsväsendet genast borde ta till hårdhandskarna mot upprorsmakarna. Han ansåg att demonstranterna inte bara stred mot den islamiska revolutionen utan också mot gud - något som är belagt med dödsstraff.

Men samtidigt tyder en del på att en kompromiss kan vara på väg. Väktarrådet har tillsatt en kommission för att utreda eventuella felaktigheter i valet och har varit så pass generösa att personer från både Mousavi och Karroubi kampanjen får vara med i gruppen som skall granska valet.

Inga kommentarer: