lördag, juni 20, 2009

Rafsanjani...

Enligt statstelevisionen har Rafsanjani skickat ut ett uttalande där han ber folk att sluta upp med demonstrationerna...

Inga kommentarer: