fredag, juni 19, 2009

Rafsanjani är körd?

Nu verkar det som att Khamenei har släppt lös sina hundar på Rafsanjani. Ansar-E-Hezbollah marscherar mot kontoren för "The Expedency council" som Rafsanjani leder. Diverse ayatollor från fredagsbönen går hårt mot Rafsanjani och anklagar honom för att gå "satans ärenden".

Bli inte förvånade om nästa nyhet om Rafsanjani involverar ordet husarrest...

Inga kommentarer: