söndag, juni 21, 2009

"move on - nothing to see here"

Det är utrikesminister Mottakis linje. Han menar att väst överdramatiserar demonstrationerna och dess ínnebörd.