lördag, juni 20, 2009

Men folk ger sig inte...

Mitt i natten samlas människor för en marsch...

En av Bassijs baser i Theran har satts i brand...

Inga kommentarer: