torsdag, juni 18, 2009

Är detta slutet?

Nu rapporterar regimen att Expertrådet som leds av Rafsanjani och som kallades till ett extra möte för att diskutera Khameneis roll och den senaste krisen kommit med ett uttalande. Det bådar inte gott.

Ett 50 tal medlemmar av Expertrådet anklagar Irans fiender för att stå bakom oroligheterna i och med presidentvalet. De hyllade också valdeltagandet i presidentvalet. Regimen uppger dock att det inte är klart om Rafsanjani tillhörde de som skrev under uttalandet.

Expertrådet hyllade också Khamenei insatser och hans flexibilitet och förmåga att lyssna på folket.

Detta och reseförbudet för Rafsanjanis barn tyder på att han kan ha förlorat maktkampen och jag har svårt att se vart Mousavi och Rafsanjanis nästa steg kan vara?

Detta kan också vara ett tecken på att någonform av uppgörelse nåtts. Hur som helst om detta stämmer är detta potentiellt avgörande och Khamenei har återigen besegrat Rafsanjani. Om detta visar sig att stämma och Expertrådet gör ett så pass starkt uttalande och stöd för Khamenei så kan detta vara stunden då det hela avgjorde för den här gången...

CRAP!

Inga kommentarer: