lördag, juni 20, 2009

Alla grips...

Alla runt Karroubi, Khatami och Mousavi verkar gripas. Senast i raden är Mohsen Safaei Farahani, tidigare parlamentsledamot och står nära Khatami.

Inga kommentarer: