tisdag, juni 16, 2009

Ahmadinejad är en lögnare...

Karroubi har hamnat lite i skymundan av allt detta. Men nu har han skrivit ett brev till väktarrådet där han beskriver Ahmadinejad som en lögnare..