tisdag, augusti 04, 2009

Khamenei attackerar Rafsanjani...

Rykten om att Khamenei och Rafsanjani ogillat varandra har alltid funnits men bevisen har varit ganska få och båda har varit noga med att inte ge sig på varandra. Även när andra kritiserat Rafsanjani har Khamenei i alla fall till synes försvarat honom även om han säkerligen under bordet understött "Rafsanjani-hatet" och via andra kanaler underminerat honom.

Men nu verkar båda ha slängt av sig handskarna. I ett tal inför ceremonin där Khamenei godkände Ahmadinejad som president för en andra mandatperiod gav Rafsanjani ett tal där han kritiserade regeringen och hanteringen av krisen. I talet kallade han situationen för kris och menade att förtroendet för staten var skadat. Rafsanjani sa att det fanns två strömningar i landet, "en som inte ser några oklarheter och fortsätter som vanligt och en del väldigt kloka människor vars förtroende för staten är skadat. Vi måste reparera denna skada".

Khamenei gav genast svar på tal. Under ceremonin så sa Khamenei att en majoritet av folket och politikerna i landet agerade ansvarsfullt men att en elit inte agerade i enlighet med sina ansvarsområden. De som pratar om brist på förtroende gör det i ren trots eller i någon form av okunskap".

Khamenei istället delade upp befolkningen i tre grupper, en stor majoritet som stödjer presidenten, en liten, arg och skadad opposition och kritiker som inte hyser någon agg mot presidenten eller staten. Khamenei sa också till Ahmadinejad att han borde reflektera över kritikernas åsikter och synpunkter.

Men Khamenei varnade också Ahmadinejad och sa att hans och folkets stöd har han bara så länge stannar på den "rätta vägen".

Inga kommentarer: