lördag, november 19, 2005

Reportar utan gränser listar Internets fiender...

Samtidigt som den Iranska regimens representanter deltar i World Summit on the Information Society och kräver att internet ska “demokratiseras” och kontrollen överföras till FN så släpper reportrar utan gränser en rapport vid namn ”enemies of the Internet”. I rapporten listas 15 länder som alla på ett eller annat sätt censurerar, hotar och fängslar människor bakom hemsidor.

Om Iran skriver organisationen:

Iran
The information ministry boasts that it currently blocks access to hundreds of thousands of websites, especially those dealing in any way with sex but also those providing any kind of independent news. A score of bloggers were thrown in prison between autumn 2004 and summer 2005. One of them, Mojtaba Saminejad, 23, has been held since February 2005 and was given a two-year sentence in June for supposedly insulting the country’s Supreme Guide, Ayatollah Ali Khamenei.

Inga kommentarer: