tisdag, juni 20, 2006

Maktkampen inom regimen...

Det tisslas och tasslas inom regimen, gränser börjar dras och falanger sluter samman. Det är oroligt inom regimen och inte ens übermullan och Irans ”andlige ledare” Khamenei känner sig särskilt trygg.

Det handlar självklart om det oerhört viktiga val som kommer att äga rum i november i Iran. Det är valet av det s.k. expertrådet. Expertrådet består av 86 mullor och har mandatperioder på åttaår, dess uppgifter är att recensera den "andlige ledarens" arbete och kan både avsätta och utse en ny "andlig ledare". Med tanke på att Khamenei antas vara närmare 80 år och omges cancerrykten så är det här det viktigaste valet i regimens historia. Den här gången finns det inte heller någon Khomeini som med en stark pondus kan utse sin egen efterträdare. Allt detta bäddar för en storstrid, där förlorarna kan komma att förlora mycket mer än åtråvärda platser och makt, det är strid på liv och död.

Iran har också fått en ny och mäktig politisk falang i och med Ahmadinejads seger i presidentvalet, tidigare har den Iranska politiken dominerats av konservativa och reformister. Dena nya falangen består främst av Bassijs och dess ledare är den fascistiska mullan Mesbah-Yazdi. Den här gruppen består främst av personer inom militär och säkerhetstjänsten och är långt mer fanatiska än de två andra grupperna som ändå kan betecknas som någorlunda pragmatiska.

Just nu kontrolleras Expertrådet av konservativa och en del reformister. Ordförande för expertrådet är ayatollan Ali-Akbar Meshkini som ligger på sin dödsbädd och därmed inte kommer att kandidera för omval. Meshkinis högra han i expertrådet är mullan Rafsanjani, han har varit med sedan revolutionens första dag och anses vara och varit en av regimens absolut mest inflytelserika personer.

Men Rafsanjani börjar bli allt mer isolerad, efter att ha förlorat presidentvalet mot Ahmadinejad och tagit reformisternas sida under Khatamis tid så är han illa omtyckt av både de konservativa och nykonservativa. Dessutom så saknar han folkligt stöd eftersom många ser Rafsanjani som genomkorrumperad.

De nykonservativa har bett och kommer att ställa upp med ayatollah Ahmad Jannati som kandidat till ordförandeposten för expertrådet, Jannati är just nu ordförande för väktarrådet. Han anses tillhöra den extrema falangen och har till och med kritiserats för att han allt för ofta och högljutt hyllat Ahmadinejad. Att de nykonservativa väljer Jannati är ändå en liten seger för Khamenei som gjort sitt bästa för att försöka tygla de nykonservativa och nu kan få en nära allierad i Jannati som ordförande i expertrådet.

Men samtidigt känner sig Khamenei också hotad av de nykonservativa, eftersom de helst av allt vill se ayatollah Mesbah-Yazdi som nästa andlige ledare i Iran.

Mesbah-Yazdi har gjort sig ett namn i Iran genom att tillhöra den mest fanatiska delen av regimen och för sin tolkning av den 12-imamen, Mahdis, återkomst. Mesbah-Yazdi tillhör den falang inom regimen som tror att Mahdis återkomst går att snabba på. Men problemet är att för att snabba på Mahdis återkomst måste den Islamiska världen, enligt Mesbah-Yazdi, enas och gå i krig mot de otrogna. När det kriget startat och världen ligger i kris kommer Mahdi att återuppstå för att krossa de otrogna och göra världen till ett paradis.

Mesbah-Yazdis kandidatur och de nykonservativas framfart har gjort att en del forna fiender nu gräver sina stridsyxor och försöker förhindra att Yazdi blir nästa ”andlige ledare”. Under förra veckan ska ett gäng reformister ha bett Rafsanjani att ställa upp till ordförandeposten i Expertrådet, det trots att Rafsanjani bröt med reformisterna när Khamenei gick till attack mot reformisterna.

Regimensmän har också börjat vända sig mot sina egna, för någon vecka sedan blev Rafsanjani tvingad att avbryta ett tal i den heliga staden Qom, när ett gäng av Yazids anhängare gick till attack mot honom. Den förre presidenten Khatami har också tvingats till att ställa in en rad kampanjer runt om i landet efter hot från Yazdi anhängare. Rafsanjani har i sin tur inte suttit still, utan har varnat Mesbah-Yazdi om vad som kan hända om man motsätter sig honom, genom att hänvisat till ayatolla Montazeri fall. Montazeri var egentligen Khomeinis givne efterträdare och högra hand, men efter att ha kritiserat de konservativa krafterna i landet utmanövrerades han skcikligt av bland annat Rafsanjani tillförmån för sin dåvarande vän Khamenei. Montazeri är numera fullständigt utfryst och sitter i husarrest i staden Qom.

Khamenei verkar inte vilja uppröra någon falang för mycket. Men mycket talar för att han nu börjar gå allt närmare de nykonservativa efter att de valt Jannati som kandidat till ordförandeposten i Expertrådet. Det betyder att Khamenei får en nära vän som ska agera ”kritiker” och att han kan känna sig säker på sin plats ett par år till. Men skulle Rafsanjani vinna så är Khamenei rädd för att Rafsanjani kommer att använda positionen för att utöva inflytande och begränsa hans makt.

I november får vi veta hur det går..

Inga kommentarer: