onsdag, juni 28, 2006

Khamenei tar ett hårdare grepp om utrikespolitiken..

Idag bitchslapade Irans ”andlige ledare” och übermulla, Khamenei, den före detta presidenten Rafsanjani och den nuvarande presidenten Ahmadinejad. Det gjorde han offentligt och genom att utse ett nytt råd som ska ta hand om relationer med andra länder, som ordförande tillsatte han Kamal Kharrazi. Detta nya råd ska enligt Khamenei fylla upp den lucka som finns när det kommer till regimens utrikespolitiska relationer.

Enligt Khamenei så tycker han att den Iranska utrikespolitiken under lång tid saknat strategi och brustit i implementeringen. Utrikespolitiken i Iran (innan det här rådet bildades) sattes ihop av Rafsanjanis organ (The Expediency Council), godkändes av Khamenei och skulle implementeras av presidenten och utrikesministern.

Detta innebar att Khamenei satt i knäna på rivalerna Ahmadinejad och Rafsanjani samtidigt så ledde det här till en stor förvirring och ledde oftast till att presidenterna och Rafsanjani tog sig större friheter än vad Khamenei ville ge dem. Med det här rådet vill Khamenei knyta utrikespolitiken närmare sig själv och längre bort från Ahmadinejad och Rafsanjani. Nu får han också kontroll över implementeringen och strategin.

Rådet självt får dock ingen större beslutandemakt, utan alla beslut och strategier ska godkännas av och presenteras för Khamenei. Detta får nog inte heller någon större effekt på regimens atomprogram och det diplomatiska spelet kring det eftersom atomprogrammet och förhandlingar redan ligger på regimens ”säkerhetsråd” som redan idag får sina order direkt från Khamenei. Men det nya rådet får komma med förslag till Khamenei.

Rafsanjani och Khamenei har befunnit sig i en bitter maktkamp under de senaste 16 åren.

Rådet har en mandatperiod på femår och består utav;

Ordförande:
Kamal Kharrazi, utrikesminister under president Mohammad Khatami och även Irans representant i FN mellan 1989 till 1997. Kharrazi har också massmedial erfarenhet, eftersom hans bossade över regimens nyhetsbyrå IRNA mellan 1980-1989. Han tillhörde också regimens innersta cirkel under Iran-Irak kriget,

Ledamöter:

Ali Akbar Velayati, konservativ parlamentsledamot samt en av de mäktigaste parlamentsledamöterna. Är den som suttit längst som utrikesminister, 16 år mellan 1981-1997. Alltså utrikesminister åt både Khamenei och Rafsanjani. Avböjde sin kandidatur till presidentvalet för att stödja Rafsanjani.

Ali Shamkhani, amiral och försvarsminister under Khatami. Har starka band till revolutionsgardet och Ahmadinejad.

Mohammad Shariatmadari är en före detta handelsminister samt Mohammad Hossein Taromi som är ordförande för ”Tehrans Centre for Contemporary historic studies”.

Inga kommentarer: