måndag, juli 06, 2009

Valmöjligheter...

Mousavis valmöjligheter verkar bli allt mer begränsade. När de folkliga demonstrationerna nästan helt försvunnit och allt fler inom regimen sluter leden tar hans valmöjligheter slut. Men personer i hans närhet säger att han planerar att hålla möten med Rafsanjani och Khomeinis barnbarn Hossein Khomeini för att planera nästa steg.

Det mesta talar dock för att han kommer att bilda ett nytt parti och politisk rörelse för att på så sätt organisera motståndet. Men vad det partiet kommer att kunna åstadkomma är en helt annan sak - förmodligen inget...

Inga kommentarer: